seimpleconomy

رکوددایران

مطلب زیر بخشی از سخنان محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان است که آن‌را سه‌شنبه هفته جاری در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵؛ در محل کتابخانه ملی ایراد کرد:

برای عبور از رکودی که این روزها اقتصاد ایران را در نوردیده است، به تصمیم جدی نظام سیاسی و دولت به‌طور توامان نیاز داریم و درصورتی که این تصمیم اتخاذ نشود، هیچ کاری نمی‌توان کرد. برای فهم ماجرا باید بدانیم هم‌اکنون در عمیق‌ترین رکود بعد از جنگ جهانی دوم به سر می‌بریم.

برای اهمیت موضوع هم باید دانست هم‌اکنون 11میلیون حاشیه‌نشین و 10میلیون بیکار داریم به‌طوری‌که باید تمام دانش‌آموختگان را بیکار محسوب کنیم اما نظام آمار‌گیری فقط دانش‌آموختگان در 4هفته سرشماری را بیکار قلمداد می‌کند. حالا با این حجم از بیکاری و حاشیه‌نشینی در عمیق‌ترین حالت رکود اقتصادی به سر می‌بریم که 3علت آن درونی و 2علت آن بیرونی است. در این میان اتخاذ سیاست‌هایی مانند افزایش مالیات به رکود دامن زده و برای ‌حل رکود افزایش مالیات باید متوقف شود و یا حتی کاهش یابد.

برای آشنایی با انواع رکود ابتدا باید انواع رشد را شناخت. 3دسته رشد داریم؛ افقی، عمودی و کیفی. رشد افقی مانند این می‌ماند که ایران‌خودرو همان پیکان را با تعداد بیشتر تولید کند. رشد عمودی نظیر آن است که ایران‌خودرو پژو با فناوری بالاتر تولید کند، رشد کیفی هم ‌زمانی است که به‌طور مثال ایران‌خودرو ساختار مدیریت را اصلاح می‌کرد و با دانش بیشتری مدیریت خودرو را انجام می‌داد. رکود عکس 3حالت رشد رخ می‌دهد. رکود عمودی مانند این می‌ماند که ساختار بدن دچار بی‌تناسبی شود. رکود کیفی مانند این می‌ماند که سیستم بدن دچار زوال حافظه شود.

 

بیشتر بخوانید

رکود ایران

مطلب زیر بخشی از سخنان محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان است که آن‌را سه‌شنبه هفته جاری در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵؛ در محل کتابخانه ملی ایراد کرد:

برای عبور از رکودی که این روزها اقتصاد ایران را در نوردیده است، به تصمیم جدی نظام سیاسی و دولت به‌طور توامان نیاز داریم و درصورتی که این تصمیم اتخاذ نشود، هیچ کاری نمی‌توان کرد. برای فهم ماجرا باید بدانیم هم‌اکنون در عمیق‌ترین رکود بعد از جنگ جهانی دوم به سر می‌بریم.

برای اهمیت موضوع هم باید دانست هم‌اکنون 11میلیون حاشیه‌نشین و 10میلیون بیکار داریم به‌طوری‌که باید تمام دانش‌آموختگان را بیکار محسوب کنیم اما نظام آمار‌گیری فقط دانش‌آموختگان در 4هفته سرشماری را بیکار قلمداد می‌کند. حالا با این حجم از بیکاری و حاشیه‌نشینی در عمیق‌ترین حالت رکود اقتصادی به سر می‌بریم که 3علت آن درونی و 2علت آن بیرونی است. در این میان اتخاذ سیاست‌هایی مانند افزایش مالیات به رکود دامن زده و برای ‌حل رکود افزایش مالیات باید متوقف شود و یا حتی کاهش یابد.

 

بیشتر بخوانید
1